Peyzaj

Kır resmi.

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir.

Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Çeşitli değerlere sahiptir ama hepsi somut değil(yer duygusu…gibi); ve insanlar ana maddesidir- peyzajı oluşturan ve değer veren olanlardır.

Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir.

Peyzaj hayatlarımız için ortam sağlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar. Örnek vermek gerekirse yaban hayatı, vahşi yaşam…vb.v faaliyetlerimiz fonksiyonu ve görünümü şekillendirebilir ve etkileyebilir.Bu aktiviteler şunlardır:

Rekreasyon ve sağlık
Yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik(biyoçeşitlilik)
Eğitim ve deneyim
Tarım, ormancılık ve gıda
Doğal kaynaklar
Ulaşım ve altyapı
Yerleşim
Yerel açıklık
Tarih

Peyzajlar dinamiktir. Peyzaj karakteri son yıllarda oluşan süreçlerle değişmektedir.Peyzajın değişimine etki yapan farklı kuvvetler vardır. Bunlar:

Tarım ve orman
Doğal kaynaklar
Turizm
Çevre yönetimi
İklim değişikliği
Yerleşim, gelişim ve kalkınma
Rekreasyon
Enerji


Bir yerin doğal görünüşü.


“peyzaj” nasıl hecelerine ayrılır
pey-zaj

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

echo <<
 

EOF;